NÚT BẤM DÁN TƯỜNG THÔNG MINH JAVIS JS-ZB-SC1

Liên Hệ Báo Giá

– Kết nối với bộ JAVIS HC thông qua sóng Zigbee
– Sử dụng pin CR2032 dễ thay thế