Một số hình ảnh vòi nước cảm ứng TPPRO

Vòi nước cảm ứng TP-20934

Vòi nước cảm ứng lavabo TP-20934

Thông tin kỹ thuật vòi TP-20934

 • Nguồn sử dụng : AC 200V – 250V/DC 6V ( sử dụng điện hoặc pin 4 x 2A )
 • Phạm vi cảm biến : 10-30 cm
 • Áp suất cho phép : 0.5 Bar – 8 Bar
 • Nhiệt độ cho phép : < 45 độ C
 • Chuẩn kết nối : G (1/2)” – Dây nối 21 mm
 • Vận tốc chảy : < 0.15 l/s

Hình ảnh vòi cảm ứng TP-20934

Mua ngay vòi cảm ứng TP-20934 >>>

Vòi nước cảm ứng lavabo TP-20913

Thông tin kỹ thuật vòi TP-20913

 • Nguồn sử dụng : AC 200V – 250V/DC 6V ( sử dụng điện hoặc pin 4 x 2A )
 • Phạm vi cảm biến : 10-30 cm
 • Áp suất cho phép : 0.5 Bar – 8 Bar
 • Nhiệt độ cho phép : < 45 độ C
 • Chuẩn kết nối : G (1/2)” – Dây nối 21 mm
 • Vận tốc chảy : < 0.15 l/s

Hình ảnh vòi cảm ứng TP-20913

Mua ngay vòi cảm ứng TP-20913 >>>

Vòi nước cảm ứng lavabo TP-20935VN

Thông tin kỹ thuật vòi TP-20935VN

 • Nguồn sử dụng : AC 200V – 250V/DC 6V ( sử dụng điện hoặc pin 4 x 2A )
 • Phạm vi cảm biến : 10-30 cm
 • Áp suất cho phép : 0.5 Bar – 8 Bar
 • Nhiệt độ cho phép : < 45 độ C
 • Chuẩn kết nối : G (1/2)” – Dây nối 21 mm
 • Vận tốc chảy : < 0.15 l/s

Hình ảnh vòi cảm ứng TP-20935VN

Mua ngay vòi cảm ứng TP-20935VN >>>

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *