BỘ ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM XIAOMI GATEWAY

Liên Hệ Báo Giá

– Nguồn điện vào: AC 100 – 240V, 50 / 60Hz
– Giao thức kết nối: WiFi 2.4GHz, ZigBee
– Tọng lượng: 0.15 kg
– Kích thước: 8x8x3 cm