Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm có màn hình LCD JS-ZB-TS6

680.000

– Kết nối với Bộ Xiaomi Gateway thông qua Zigbee
– Pin sử dụng trên 1 năm